TEL Dictionary entries/da

From Telearn Thesaurus
Jump to: navigation, search
Sprog: English  • العربية • български • dansk • español • Ελληνικά • eesti • français • magyar • italiano • 日本語 • 한국어 • Nederlands • português • русский • slovenčina • Türkçe • Tiếng Việt • 中文(繁體)‎ • 中文(简体)‎


TEL Dictionary: Danish entries

Edited by Marianne Lykke, Mette Marie and Lone Dirckinck-Holmfeld Aalborg University (DK)


A - B - C - D - E - F - I - K - L - M - N - O - P - S - T - U - V - W


A
Adaptivt læringsmiljø Adaptive learning environment
Agenbaseret tutor system Agent-based tutoring system
Agentbaseret læringsmiljø Agent-based learning environment
Allestedsnærværende læring Ubiquitous learning
Ambient læringsmiljø Ambient learning environment
Animeret pædagogisk agent Animated pedagogical agent
Automatisk diagnose Automatic diagnosis
Automatisk generering af øvelser Automatic generation of exercisesB
Blended learning Blended learning
Buddy system Buddy systems


C
Computerassisteret eksamination Computer-assisted examination
Computerassisteret instruktion Computer-assisted instruction
Computerassisteret læring Computer-assisted learning
Computerassisteret sproglæring Computer-assisted language learning
Computerbaseret instruktion Computer-based instruction
Computerbaseret laboratorium Computer-based laboratory
Computerbaseret læringsmiljø Computer-based learning environments
Computerbaseret matematik Computational mathematics
Computerprogrammering som læringssupport Computer programming in support of learning
Courseware Courseware


D
Didaktisk tilrettelæggelse Didactical engineering
Distribuerede læringsmiljøer Distributed learning environments
Distribueret læring Distributed learning
Dynamisk geometri Dynamic geometry


E
E-bedømmelse e-Assessment
E-læring e-learning
e-portfolio e-portfolio
Edutainment Edutainment
Ekstern skript External script
Elevmodellering Learner modeling
Epistemisk affordance Epistemic affordance
Epistemisk feedback Epistemic feedback


F
Fjernlaboratorier Remote laboratories
Fjernundervisning Distance learning
Forfattersystem Authoring system
Forfatterværktøj Authoring tool


I
Indlejret fænomen Embedded phenomena
Inkluderende e-læring Inclusive e-learning
Integreret læringssystem Integrated learning system
Intelligent tutor system Intelligent tutoring system
Intelligent understøttende system Intelligent scaffolding system
Interaktivt læringsmiljø Interactive learning environment
Intern skript Internal script


K
Kognitiv diagnose Cognitive diagnosis
Kognitiv ingeniørvidenskab Cognitive engineering
Kognitiv modellering Cognitive modeling
Kognitiv tutor Cognitive tutor
Kollaborativ læring Collaborative learning
Konstruktionisme Constructionism
Kunstigt læringsmiljø Artificial learning environment
Kursusplatform Course management system


L
Lærings grid Learning grid
Læringsdesign Learning design
Læringsmiljø Learning environment
Læringsobjekt Learning objects
Læringspartner Learning companion
Læringsplatform Learning management systems
Læringsrum Learning space
Læringsscenarie Learning scenario
Læringssti Learning trail


M
Microverden Microworld
Mobil læring Mobile learning
Multimedie læring Multimedia learning


N
Narrative læringsmiljøer Narrative learning environments
Netbaseret kollaborativ læring Computer-supported collaborative learning
Netværksbaseret læring Networked learning
   Netværksbaseret læring miljø ... environment
   Netværksbaseret lærings fællesskab ... communities


O
Online læringsmiljø On-line learning environment
Overlay Overlay


P
Pædagogisk agent Pedagogical agent
Personligt læringsmiljø Personal learning environment
Pervasivt læringsmiljø Pervasive learning environment
Programmerbart computerbaseret læringsmiljø Programmable computer-based learning environment
Programmerbart kursus Programmable course


S
Samarbejdsmanuskript Collaboration script
Sanseligt læringsmiljø Tangible learning environment
Selvregulerende læring Self-regulated learning
Simulationsbaseret læringsmiljø Simulation-based learning environment
Simulationsspil Simulation games
Situeret læring Situated learning
Smart board Interactive white board
sømløst læringsmiljø Seamless learning environments
Spilbaseret læring Game-based learning


T
Teknisk-matematisk læsefærdighed Techno-mathematical literacies
Teknologistøttet læring Technology Enhanced Learning


U
Uddannelses datamining Educational data mining
Uddannelses-affordance Educational affordance
Udvidet læringsmiljø Augmented learning environment
Uformel læring Informal learning
Undersøgende læring Inquiry learning


V
Virtuel campus Virtual campus
Virtuel pædagogisk agent Virtual pedagogical agent
Virtuelle universiteter Virtual universities
Virtuelt læringsmiljø Virtual learning environment


W
Web-forelæsnings-teknologier Web-lecturing technologies