TEL Dictionary entries/et

From Telearn Thesaurus
Jump to: navigation, search
Keel: English  • العربية • български • dansk • español • Ελληνικά • eesti • français • magyar • italiano • 日本語 • 한국어 • Nederlands • português • русский • slovenčina • Türkçe • Tiếng Việt • 中文(繁體)‎ • 中文(简体)‎


TEL Dictionary: estonian entries

Edited by Rein Prank, University of Tartu, and Mart Laanpere, Tallinn University (EE)


A - D - E - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Z


A
Agendipõhine õpikeskkond Agent-based learning environment
Agendipõhine tuutorsüsteem Agent-based tutoring system
Animeeritud pedagoogiline agent Animated pedagogical agent
Arvutipõhine õpikeskkond Computer-based learning environments
Arvutipõhine labor Computer-based laboratory
Arvutipõhine õpe Computer-based instruction
Arvutitoega eksam Computer-assisted examination
Arvutitoega keeleõpe Computer-assisted language learning
Arvutitoega õpe Computer-assisted learning
Arvutitoega õpetamine Computer-assisted instruction
Arvutitoega ühesõpe Computer-supported collaborative learning
Arvutuslik mateetika Computational mathetic
Arvutuslik mõtlemine Computational thinking
Automaatne diagnoos Automatic diagnosis
Automaatne harjutuste genereerimine Automatic generation of exercises
Autorisüsteem Authoring system
Autorivahend Authoring tool
Avardatud õpikeskkond Augmented learning environment

D
Didaktiline disain Didactical engineering
Dünaamiline geomeetria Dynamic geometry

E
E-hindamine E-Assessment
E-õpe e-learning
E-portfoolio e-portfolio
Enesejuhitav õpe Self-regulated learning
Episteemiline tagasiside Epistemic feedback
Episteemilised lubavused Epistemic affordance

H
Hajutatud õpe Distributed learning
Hajutatud õpikeskkond Distributed learning environments
Hariduslik andmekaeve Educational data mining
Hariduslikud lubavused Educational affordance

I
Informaalne õpe Informal learning
Integreeritud õpisüsteem Integrated learning system
Intelligentne toestussüsteem Intelligent scaffolding system
Intelligentne tuutorsüsteem Intelligent tutoring system
Interaktiivne õpikeskkond Interactive learning environment
Interaktiivne tahvel Interactive white board
Internetipõhine õpikeskkond On-line learning environment

K
Kaasav e-õpe Inclusive e-learning
Kauglabor Remote laboratories
Kaugõpe Distance learning
Kirjeldus Script
Kogemusõpe Experiential learning
Kognitiivne diagnoos Cognitive diagnosis
Kognitiivne disain Cognitive engineering
Kognitiivne modelleerimine Cognitive modeling
Kognitiivne tuutor Cognitive tutor
Kohanduv õpikeskkond Adaptive learning environment
Kõikjaleulatuv õpikeskkond Pervasive learning environment
kõikjaltoimuv õpe Ubiquitous learning
Kombatav õpikeskkond Tangible learning environment
Kombineeritud õpe Blended learning
Konstruktsionism Constructionism
Kontekstualiseeritud õpe Situated learning
Koostöökirjeldus Collaboration script
Kursusehaldussüsteem Course management system

L
Lõimitud õpikeskkond Ambient learning environment

M
M-õpe, Mobiilne õpe Mobile learning
Mängupõhine õpe Game-based learning
Manusfenomen Embedded phenomena
Meelelahutuslik õpe Edutainment
Mikromaailm Microworld
Multimeedia-õpe Multimedia learning

N
Narratiivne õpikeskkond Narrative learning environments

Õ
Õpianalüütika Learning analytics
Õpidisain Learning design
Õpihaldussüsteem Learning management systems
Õpijälg Learning trail
Õpikaaslane Learning companion
Õpikeskkond Learning environment
Õpiobjektid Learning objects
Õpiruum Learning space
Õpistsenaarium Learning scenario
Õpivõrk Learning grid
Õppevara Courseware
Õppija modelleerimine Learner modeling

P
Pedagoogiline agent Pedagogical agent
Personaalne õpikeskkond Personal learning environment
Programmeerimine õppimise toetamiseks Computer programming in support of learning
Programmeeritav arvutipõhine õpikeskkond Programmable computer-based learning environment
Programmeeritav kursus Programmable course

S
Semusüsteemid Buddy systems
Simulatsioonimängud Simulation games
Simulatsioonipõhine õpikeskkond Simulation-based learning environment
Sisemine kirjeldus Internal script
sujuv õpikeskkond Seamless learning environments

T
Tehislik õpikeskkond Artificial learning environment
Tehno-matemaatiline kirjaoskus Techno-mathematical literacies
Tehnovõimendatud õpe Technology Enhanced Learning

Ü
Ühesõpe Collaborative learning
Ülekate Overlay

U
Uurimuslik õpe Inquiry learning

V
Väline kirjeldus External script
virtuaalne kampus Virtual campus
virtuaalne õpikeskkond Virtual learning environment
virtuaalne pedagoogiline agent Virtual pedagogical agent
virtuaalsed ülikoolid Virtual universities
Võrgusõpe Networked learning
Võrgusõppe keskkond Networked learning environment
Võrgusõppe kogukond Networked learning communities