PIVOT   |   INDEX  

TEL thesaurus - Turkish

Recent changes

Term Last change date
Adım izlencesi 2012-06-01 16:49:24
Ağ tabanlı öğrenme 2012-06-01 16:49:24
Ağ tabanlı öğrenme ortamı 2012-06-01 16:49:24
Ağ tabanlı öğrenme toplulukları 2012-06-01 16:49:24
Ajan(etmen)-tabanlı öğrenme ortamı 2012-06-01 16:49:24
Ajan(etmen)-tabanlı öğrenme sistemi 2012-06-01 16:49:24
Alıştırmaların otomatik oluşturulması 2012-06-01 16:49:24
Animasyonlu eğitsel arayüz ajanı 2012-06-01 16:49:24
Bilgisayar destekli dil öğrenimi 2012-06-01 16:49:24
Bilgisayar destekli işbirlikli öğrenme 2012-06-01 16:49:24
Bilgisayar destekli öğrenme 2012-06-01 16:49:24
Bilgisayar destekli öğretim 2012-06-01 16:49:24
Bilgisayar destekli sınav 2012-06-01 16:49:24
Bilgisayar tabanli (Akilli) gecici destek sistemi 2012-06-01 16:49:24
Bilgisayar tabanlı laboratuvar 2012-06-01 16:49:24
Bilgisayar tabanlı öğrenme ortamları 2012-06-01 16:49:24
Bilgisayar tabanlı öğretim 2012-06-01 16:49:24
Bilgisayar tabanlı zeki eğitmen 2012-06-01 16:49:24
Bilgisel geribildirim 2012-06-01 16:49:24
Bilgisel sağlarlik 2012-06-01 16:49:24
Bilişsel modelleme 2012-06-01 16:49:24
Bilişsel mühendislik 2012-06-01 16:49:24
Bilişsel öğretici 2012-06-01 16:49:24
Bilişsel tanı 2012-06-01 16:49:24
Bütünleştirilmiş öğrenme sistemi 2012-06-01 16:49:24
Çevreleyen öğrenme ortamı 2012-06-01 16:49:24
Çevrimiçi öğrenme ortamı 2012-06-01 16:49:24
Çokortamlı öğrenme 2012-06-01 16:49:24
Dagitik öğrenme ortamları 2012-06-01 16:49:24
Dağıtık eğitim 2012-06-01 16:49:24
Ders yönetim sistemi 2012-06-01 16:49:24
Didaktik mühendislik 2012-06-01 16:49:24
Dinamik geometri 2012-06-01 16:49:24
Durumlu öğrenme 2012-06-01 16:49:24
e-Değerlendirme 2012-06-01 16:49:24
e-Öğrenme 2012-06-01 16:49:24
e-Portföy, e-Bireysel gelişim dosyası 2012-06-01 16:49:24
Eğitim yazılımı 2012-06-01 16:49:24
Eğitsel sağlarlik 2012-06-01 16:49:24
Eğitsel arayüz ajanı 2012-06-01 16:49:24
Eğitsel veri incelemesi 2012-06-01 16:49:24
Eğlendirerek eğitim 2012-06-01 16:49:24
Eşleştirme sistemleri 2012-06-01 16:49:24
Etkileşimli beyaz tahta 2012-06-01 16:49:24
Etkileşimli öğrenme ortamı 2012-06-01 16:49:24
Genişletilmiş öğrenme ortamı 2012-06-01 16:49:24
Gömülü fenomen 2012-06-01 16:49:24
Harici adım izlencesi 2012-06-01 16:49:24
Harici adım izlencesi 2012-06-01 16:49:24
Her zaman her yerde öğrenme 2012-06-01 16:49:24