PIVOT   |   INDEX  

TEL thesaurus - Slovakian

Recent changes

Term Last change date
Analýza učenia sa 2012-06-01 16:46:38
Animovaný pedagogický agent 2012-06-01 16:46:38
Automatická diagnóza 2012-06-01 16:46:38
Automatické generovanie príkladov 2012-06-01 16:46:38
Autoregulované učenie 2012-06-01 16:46:38
Autorský nástroj 2012-06-01 16:46:38
Autorský systém 2012-06-01 16:46:38
Didaktické inžinierstvo 2012-06-01 16:46:38
Dištančné učenie sa (al. učenie sa na diaľku) 2012-06-01 16:46:38
Distribuované prostredie pre učenie sa 2012-06-01 16:46:38
Distribuované učenie sa 2012-06-01 16:46:38
Dizajn učenia sa 2012-06-01 16:46:38
Dynamická geometria 2012-06-01 16:46:38
e-learning 2012-06-01 16:46:38
Elektronické hodnotenie 2012-06-01 16:46:38
Elektronické portfólio 2012-06-01 16:46:38
Externý skript 2012-06-01 16:46:38
Externý skript 2012-06-01 16:46:38
Hĺbková analýza dát v oblasti vzelávania 2012-06-01 16:46:38
Integrované prostredie pre učenie sa 2012-06-01 16:46:38
Inteligentný podporný systém 2012-06-01 16:46:38
Inteligentný tútoringový systém 2012-06-01 16:46:38
Interaktívna tabuľa 2012-06-01 16:46:38
Interaktívne prostredie pre učenie sa 2012-06-01 16:46:38
Interný skript 2012-06-01 16:46:38
Interný skript 2012-06-01 16:46:38
Kognitívna diagnóza 2012-06-01 16:46:38
Kognitívne inžinierstvo 2012-06-01 16:46:38
Kognitívne modelovanie 2012-06-01 16:46:38
Kognitívny tútor 2012-06-01 16:46:38
Kolaboratívne učenie sa 2012-06-01 16:46:38
Kombinované (al. zmiešané) vzdelávanie 2012-06-01 16:46:38
Komunita sieťového učenia sa 2012-06-01 16:46:38
Konštrukcionizmus 2012-06-01 16:46:38
LMS 2012-06-01 16:46:38
Mikrosvet 2012-06-01 16:46:38
Mobilné učenie sa 2012-06-01 16:46:38
Modelovanie žiaka (al. učiaceho sa) 2012-06-01 16:46:38
Multimediálne učenie sa 2012-06-01 16:46:38
Neformálne učenie sa 2012-06-01 16:46:38
Noetická spätná väzba 2012-06-01 16:46:38
On-line prostredie pre učenie sa 2012-06-01 16:46:38
Osobné prostredie pre učenie sa 2012-06-01 16:46:38
Pedagogický agent 2012-06-01 16:46:38
Počítačom podporovaná výučba 2012-06-01 16:46:38
Počítačom podporované kolaboratívne učenie sa 2012-06-01 16:46:38
Počítačom podporované skúšanie 2012-06-01 16:46:38
Počítačom podporované učenie sa 2012-06-01 16:46:38
Počítačom podporované učenie sa jazyka 2012-06-01 16:46:38
Počítačové laboratórium 2012-06-01 16:46:38