PIVOT   |   INDEX  

TEL thesaurus - Bulgarian

Recent changes

Term Last change date
aвтоматична диагностика 2012-03-20 10:58:51
скрипт 2012-03-22 15:38:47
учене чрез сътрудничество 2012-03-22 12:19:24
учене в мрежа среда 2012-03-22 12:18:52
учене в мрежа общества 2012-03-22 12:18:21
учене в мрежа 2012-03-22 12:17:16
учебно пространство 2012-03-22 12:16:38
учебни среди, базирани на симулации 2012-03-22 12:15:46
учебни обекти 2012-03-22 12:15:01
учебна среда, базирана на интелигентни агенти 2012-03-22 12:14:05
учебна среда 2012-03-22 12:12:45
учебна мрежа 2012-03-22 12:12:02
учебен сценарий 2012-03-22 12:08:27
учебен дизайн 2012-03-22 12:05:01
технологии за web преподаване 2012-03-22 12:04:19
техническо-математическа грамотност 2012-03-22 12:03:36
съвместно обучение, подпомагано от компютър 2012-03-22 12:02:19
средства за създаване на съдържание 2012-03-22 12:01:35
среда за онлайн обучение 2012-03-22 12:00:47
смесена форма на обучение 2012-03-22 11:41:55
следа от учене 2012-03-22 11:40:17
скрипт външен 2012-03-22 11:37:26
скрипт вътрешен 2012-03-22 11:36:21
ситуационно обучение 2012-03-22 11:34:08
системи с интелигентен настойник 2012-03-22 11:33:13
системи за управление на обучението 2012-03-22 11:30:21
система за управление на курсовете 2012-03-22 11:29:32
система за създаване на съдържание 2012-03-22 11:28:42
система за обучение с наставник, базирана на интелигентни агенти 2012-03-22 11:27:51
симулационни игри 2012-03-22 11:26:28
свързан феномен 2012-03-22 11:22:11
самообучение 2012-03-22 09:40:18
резултат от съвместно учене 2012-03-22 09:38:44
рапределено обучение 2012-03-22 09:37:21
разширена учебна среда 2012-03-22 09:24:12
разпределени среди за обучение 2012-03-22 09:22:41
програмируем курс 2012-03-22 09:21:10
програмируема компютърно-базирана учебна среда 2012-03-22 09:17:18
приятелски системи 2012-03-22 09:13:53
порграмирането в подкрепа на обучението 2012-03-22 09:12:44
повсеместно обучение 2012-03-22 09:00:13
персонална учебна среда 2012-03-22 08:59:06
педагогически агент 2012-03-22 08:57:57
отдалечени лаборатории 2012-03-21 15:51:38
осезаема/ реална учебна среда 2012-03-21 15:50:43
описателна учебна среда 2012-03-21 15:48:29
обучителна фирма / център за обучение 2012-03-21 15:46:34
обучение, подпомагано от технологии 2012-03-21 15:41:13
обучение, подпомагано от компютър 2012-03-21 15:36:25
образователни игри 2012-03-21 15:33:07